2010-10-28

Städdag hos S-media

I dag sopas det villt hos (S) pressen, Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell samt politiska redaktören Lena Melin avhandlar ingående moderaternas nya stigande stjärna, Sofia Arkelsten . Upprördheten gällde resor till 1- eller 2-dags konferenser / studiebesök inom hennes kompetensområde. SHELL stod för inbjudan och betalade därför hennes reskostnad och övernattning i Frankrike. Eva F påpekar indignerat att man även bjöd på "franska middagar" . Torde vara ganska vanligt i Frankrike. Hennes oro fortsätter med risken att SHELL kanske står för hela finansieringen av moderaterna, och syftar då på faktumet att (M) inte redovisar sina bidragsgivare. På Lena Melins helsida i tidningen frågar man för säkerhets skull riksdagsmän vad man anser om det inträffade, vilket för övrigt ägde rum 2008. Behöver jag nämna att tillfrågade fördelade sig typ (S) 7 övriga 3.
Mina tankar rör sig genast till det faktum att LO-förbunden "stjäl" medlemspengar av den allt större andel( vissa tror 40 % ) medlemmar som inte stöder socialdemokraterna i riksdagen . Dessa pengar är redovisade som stöd från LO/fackföreningar. Det faktum att pengarna är "stulna" från icke-sympatisörer verkar aldrig ha stört S-pressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar